சனி,ஞாயிறு நிகழ்ச்சிகள்

Saturday & Sunday Programs

விடியல் கீதங்கள்

காலை 6:00 - காலை 9:00

கலாட்டா கலையகம்

காலை 9:00 - நண்பகல் 12:00

அன்றும் இன்றும்

நண்பகல் 12:00 - மாலை 3:00

சொந்தங்களை தேடி

மாலை 3:00 - மாலை - 6:00

பண்பலை முழக்கம்

மாலை 6:00 - இரவு 9:00

நினைவின் பகிர்வு

இரவு 9:00 - நள்ளிரவு 12:00

பாலும் பழமும்

நள்ளிரவு 12:00 - காலை 6:00

திங்கள்-வெள்ளி நிகழ்ச்சிகள்

Monday-Friday Programs

எழுக தாயகம்

காலை 6:00 - காலை 9:00

அறிவும் தெளிவும்

காலை 9:00 - நண்பகல் 12:00

மதிய நேர அட்டகாசம்

நண்பகல் 12:00 - மாலை 3:00

இசைச்சிகரம்

மாலை 3:00 - மாலை 6:00

சத்தம் ஹிட்ஸ்

மாலை 6:00 - இரவு 9:00

இதயம் கேட்டவை

இரவு 9:00 - நள்ளிரவு 12:00

விடியும் வரை சுகமான கானங்கள்

நள்ளிரவு 12:00 - காலை 6:00

OUR RJ's - எமது அறிவிப்பாளர்கள்

VBC MEDIA NETWORKS PARTNERS - இணை நிறுவனங்கள்

146, Jaffna Road,
Vavuniya,
Sri Lanka 43000.
8515 Park Lane,
Dallas, Tx 75231
Apt 2203, USA.

Email : [email protected] | [email protected]
Website : www.saththamfm.com | www.saththamnews.com | www.newvavuniya.com
Talk Show : +94 24 56 89 744 | WhatsApp/Viber : +1 469 9 22 55 60

© 2022 COPYRIGHT VBC MEDIA NETWORK
DIGITALIZ BY EXTREME-CODERS